Svet-Stranek.cz
NUMEROLOGIE MARCY

Něco o mně:

Něco o mně

Vystudovala jsem Vysokou školu, Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogickou fakultu, obor – Speciální pedagogika / Psychopedie, Etopedie, SVPU /, v kombinovaném bakalářském studium.

 

Moje pracovní zkušenosti jsou rozmanité a jsem za ně velice ráda: mám zkušenosti jako vedoucí projektu a sociální pracovník denního stacionáře, jako vychovatelka v dětském domově, vychovatelka ve školním klubu na základní škole /vedení dětí na prvním i druhém stupni ZŠ - výtvarná – netradiční výtvarné techniky,výstavy – Velikonoce, Vánoce, činnost dramatická – školní divadlo, představení, soutěže,činnost tělovýchovná – aerobik, scénický a výrazový tanec – soustředění, soutěže, přehlídky a také vychovatelka ve školní družině /činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační…/.

 

Pokud bych chtěla zmínit něco o mých dalších znalostech, ráda bych uvedla mé další vzdělávání v jiných oblastech:

V sociální oblasti: Fundraisingový plán a projektový management, Zákon o sociálních službách a inspekce poskytování sociálních služeb, Hodnocení pracovníků, Management NNO – sociální management, Aktuální otázky v sociálních službách, Proces komunitního plánování sociálních služeb, Zvládání problémového chování uživatelů, Fyzické restrikce a krizové scénáře.

Jiné: Zdravotník zotavovacích akcí, Specifické poruchy učení, Cvičení s overbally, Pedagogická diagnostika a prevence, Pohybem proti stresu, Cvičitel aerobiku, Silva method, Klasické masáže……..

** Zkušenosti s vedením „Letních dětských táborů“

** Účast na „Projektovém vyučování“ v rámci ZŠ

 

A jak to už bývá velice mě v mém životě naplňují mé zájmy a to především:

výrazový a scénický tanec, aerobiky – dětský a taneční, kondiční cvičení, paintball, masáže, výtvarná výchova a vizuální tvorba, esoterika - nejvíce ovšem numerologie, léčba drahými kameny, malování mandal, věštba z tarotů, run, práce s kyvadlem, sběratelství.